شناسه خبر: 131
بازدید: 198

نسخه آزمایشی ایده ها با هدف افزایش آگاهی و توسعه مهارت های تیمی و شخصی راه اندازی شد.